Poslední střílení v roce 2012 - 29.12.2012

Dobrý den, 

     zase jsme se sešly na střelnici v Popicích, aby jsme se pobavili a zastřílely si. Věřím, že se akce povedla a že se návštěvníkům taky líbila. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Zdeňkovi Růžičkovi za sponzorský dar ( střelnou zbraň), kterou vložil do soutěže. O tu se losovalo a vyhrál ji pan Filípek Pavel.  Touto cestou bych chtěl také pogratulovat vítězům a poražené povzbudit. Do finále  Amerického trapu postoupila tato šestice střelců: Pokorný Igor, Bastl Václav, Filípek Pavel, Prchal Zdeněk ml., Bělík Michal a Beňo Ludovig. Pohár si však odnesli jen tři střelci a to : 1. místo: Beňo Ludovid, 2. místo: Prchal Zdeněk ml., 3. místo: Bělík Michal. Poháry z vloženého závodu Lovecké kolo si odnesli tři střelci a to: 1. místo: Růžička Zdeněk, 2. místo: Filípek Pavel, 3. místo: Vala Jiří.  K připomenutí přikládám pár fotografií.   Ještě jednou gratuluji a těším se na další setkání. 

Sportovní střelbě a lovu zdar!

přeje Prchal Zdeněk, st.